vk.com facebook.com twitter
Ваше Право логотип

Весь спектр юридичних
та бухгалтерських послуг

Задати питання
Задайте питання
Головна
Юридичні послуги
Бухгалтерські послуги
Новини
Контакти

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Згідно Законів України: «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про лікарські засоби», Ліцензійних умов, для роботи Вашого підприємства необхідною є діюча ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової торгівлі лікарськими засобами, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Ліцензійний орган (ДСУзЛЗ) знаходяться у місті Києві, процедура отримання ліцензій досить складна, тривала, потребує часу, знань, сил, наявності відповідної взаємодії.

Саме тому, юридичне підприємство «ВАШЕ ПРАВО» пропонує Вам послугу з підготовки документів та отримання ліцензії на виробництво лікарських засобів, оптової торгівлі лікарськими засобами, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

В КОМПЛЕКС ПОСЛУГ З ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ВХОДИТЬ:

1. Надання консультації відносно вимог до даних, переліку документів і порядку отримання ліцензії та/або її копії;

2. Підготовка та оформлення Відомості МТБ;

3. Зустріч пакету документів;

4. Підготовка пакету необхідних документів для подачі на розгляд Ліцензійною комісією;

5. Представництво інтересів Замовника на засіданні Ліцензійної комісії;

6. Отримання, пересилка ліцензії та/або її копії Замовнику.

Більш детальніше дізнайтесь зателефонувавши нам, або зверніться на нашу електронну адресу, фахівець нашої компанії абсолютно безкоштовно проконсультує та допоможе прийняти вірне рішення за телефонами: 096-097-6475; 095-831-4886; 048-770-0788

Перелік документів, та iнформацiя для отримання ліцензії.

-Заява встановленого зразка
-Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал)
-Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (ксерокопія)
-Копія діючої ліцензії з адресою базової аптеки з адресою базової аптеки
-Сторінки паспорту громадянина №1 та №2 - для фізичних осіб-підприємців (ксерокопія)
-Нотаріальна довіреність (для фізичних осіб-підприємців) на право представляти Ваші інтереси у Державній службі України з лікарських засобів з питань подання заяви та повного пакету документів, а також з питань отримання ліцензії/ копії ліцензії
-Свідоцтво платника податку (ксерокопія)
-Дані про розрахунковий рахунок (номер, в якому банку, МФО банку)
-Контактні телефони.

Загальна інформація

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва лікарських засобів в умовах аптеки, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Державної служби України з лікарських засобів із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати:

- роздрібну чи оптову торгівлю лікарськими засобами до заяви про видачу ліцензії подає відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами- Додаток 10, Додаток 11) про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної чи оптової торгівлі лікарськими засобами;
- виробництво лікарських засобів в умовах аптеки до заяви про видачу ліцензії подає відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікаційний рівень працівників.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Не пізніше шостого робочого дня від дня надходження заяви суб’єкта господарювання про видачу ліцензії Держлікслужба або її територіальний орган у Порядку, встановленому наказом МОЗ від 11 липня 2012 року № 513 проводить перевірку наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Держлікслужба приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформленні з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

у разі відмови суб’єкта господарювання у проведенні перевірки.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії (не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, вказаного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

Держлікслужба оформлює ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, Держлікслужба має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Нова ліцензія видається Держлікслужбою не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

Ліцензії, які видаються після 30 грудня 2009 року, згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" мають необмежений строк дії.

Звертаємо Вашу увагу що допомога по оформленню документів може здійснюватися на різних етапах формування, або окремому в залежності від Вашої потреби, тому вартість наших послуг складається за домовленістю та приємно Вас здивують.